เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

 

การศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม GEOMEMBRANE หลายๆชนิดทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.แอล.เวิ์ลดเทรดดิ้ง ได้ทราบถึง
คุณสมบัติที่ดีต่างๆดังต่อไปนี้

  1. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของงานดิน
  2. ช่วยทำให้การกักเก็บน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. ช่วยลดปัญหาทางอากาศ ที่เกิดจากการเน่าเสีย
  4. ช่วยทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมหลายชนิดลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จากโครงการก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

ผู้ออกแบบทางด้านวิศวกรรมหลายหน่วยงานได้มีการนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม GEOMEMBRANE เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ อากาศ ประกอบกับการผลักดันควบคุมของภาครัฐที่เข้มงวดในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม GEOMEMBRANE จนทำให้เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.แอล.เวิ์ลดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับท่าน เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของดิน และที่สำคัญเพื่อช่วยลดผลกระทบทางธรรมชาติของโลกใบนี้ “ CARE OF THE WORLD ” ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคงเดิม

สโลแกน

 

“ใส่ใจในสินค้า และ การบริการ”
“Care Goods & Services”

สินค้าและการบริการ

 

1. HDPE SHEET

เป็นแผ่นพลาสติกที่ผ่านขบวนการผลิตอย่างสูง มีความคงทน โดยส่วนมากจะนำมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานขนาดใหญ่

2. PVC SHEET

ส่วนใหญ่นำมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานขนาดเล็ก

3. GEOTEXTILE (แผ่นใยสังเคราะห์แผ่นใยสังเคราะห์)

เป็นวัสดุใช้ในงานดินที่กระจายตัว ในปัจจุบันได้มีการนำ เอาแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมหลายด้าน

4. DRAINAGE CELL (ตะแกรงระบายน้ำ)

เป็นตะแกรงที่ใช้ระบายน้ำที่ดีน้ำหนักเบาที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างทำจากพลาสติก (hdpe) ที่ใช้สำหรับการระบายน้ำพื้นผิวย่อย

5. NEO-DRAIN (ท่อนีโอเดรน)

เป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดินที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน (Poly Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อกรด-ด่าง หรือสารเคมีต่างๆได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรูปที่เป็นส่วนรับน้ำหรือก๊าซชีวภาพได้มากเป็นพิเศษ ทำให้ช่วยระบายน้ำหรือก๊าซชีวภาพได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการอุดตัน ลักษณะการใช้งาน

6. GABION & MATTRESS (กล่องลวดตาข่าย)

เป็นกล่องลวดตาข่ายที่ใช้ในโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและหินภูเขา มีทั้งแบบเคลือบสังกะสีและหุ้มพีวีซี ลักษณะการใช้งาน

7. GEOGRIDS (ตาข่ายเสริมกำลังดิน)

เป็นตาข่ายพลาสติกที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน (Poly Density Polyethylene) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงเฉือนในดินอ่อน ทำให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยในด้านการเพิ่มความสามารถในการรับแรงของดิน ดังนั้น Geogrid จึงได้ถูกนำมาใช้ในการเสริมกำลังของดินในการก่อสร้างอื่นๆด้วย

8. BIOGAS BAG (ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ)

ก๊าซชีวภาพ (Biogas)เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนาของเสีย เช่น มูลสัตว์ น้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะและของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิด เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม

ชื่อกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.แอล.เวิล์ดเทรดดิ้ง สถานประกอบการนี้จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.แอล.เวิล์ดเทรดดิ้ง”

ตั้งอยู่ที่

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.แอล.เวิล์ดเทรดดิ้ง

27/75 หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 02 150 5929
มือถือ : 084 160 7720
แฟกซ์ : 02 150 5930
อีเมล์ : k.p.l.worldtrading@gmail.com, info@kplworldtrading.com

แผนที่

 
K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading