ตาข่ายเสริมกำลังดิน Geogrids

ตาข่ายเสริมกำลังดิน Geogrids

GEOGRIDS & GEOTEXTILE (ตาข่ายเสริมกำลังดิน และ แผ่นใยสังเคราะห์) งานกำแพงกันดิน

 

GEOGRIDS (ตาข่ายเสริมกำลังดิน) เป็นตาข่ายพลาสติกที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน (Poly Density Polyethylene) ที่นิยมใช้แบ่งตามกรรมวิธีการผลิต ได้แก่
• Extruded Geogrid – ผลิตโดยกระบวนการเจาะแผ่นใยสังเคราะห์ให้เป็นรู แล้วนำมาดึง Pre-tensioned ในหนึ่งหรือสองทิศทาง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการรับแรง
• Woven Geogrid – ผลิตโดยการถักทอเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งปกติจะเป็น Polypropylene หรือ Polyester แล้วเคลือบสารเพิ่มการรับแรงเสียดสี
• Geogrid Composites เป็นตาข่ายเสริมแรงที่เกิดจากการผสมผสานกับวัสดุอื่น ๆ เช่น Geotextile

การนำ Geogrid (ตาข่ายเสริมกำลังดิน) มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงเฉือนในดินอ่อน ทำให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยในด้านการเพิ่มความสามารถในการรับแรงของดิน ดังนั้น Geogrid จึงได้ถูกนำมาใช้ในการเสริมกำลังของดินในการก่อสร้างอื่นๆด้วย
• ช่วยในการก่อสร้างบนดินอ่อน
• ช่วยเสริมในโครงสร้างชั้นทางของถนน
• ชั้น Load-bearing ในงานก่อสร้างถนน ทางรถไฟ หรือสนามบิน
• ก่อสร้างเป็นกำแพงกันดิน
• รักษาเสถียรภาพความลาดชัน
• งานควบคุมการกัดเซาะ

 

ปกป้องคันดินของท่านด้วย  GEOGRIDS & GEOTREXTILE

การควบคุมการพังทะลายด้วย  GEOGRIDS  ส่วนมากจะติดตั้งอยู่บนทางลาดชันของคันดิน  เพื่อป้องกันพื้นผิวของดินจากการกัดเซาะของน้ำแทนการปลูกพืช  GEOGRIDS  สามารถอยู่ได้นานเป็นระยะเวลาหลายปี

การใช้  GEOGRIDS  เพื่อควบคุมการพังทะลายของผิวดิน  สามารถใช้ได้ในการคุ้มครองหรือปกป้องคันรอบๆ  แนวทะเลสาบ  แม่น้ำ  และชายฝั่งทะเล  หรือบ่อกับเก็บน้ำที่มีผลกระทบการจากการพังทะลายของผิวดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ

เราสามารถประยุกต์ใช้  GEOGRIDS  เพื่อเสริมความแข็งแรงได้ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การปูแผ่น GEORTEXTILE  บนหน้าอีกชั้นเพื่อให้น้ำกระจายบนแผ่น GEOGRIDS  ก่อนกระทบลงบนพื้นผิวดิน

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading