กล่องลวดตาข่าย Gabion Mattress

กล่องลวดตาข่าย Gabion Mattress

gabion & mattress
gabion & mattress

GABION & MATTRESS (กล่องลวดตาข่าย)

เป็นกล่องลวดตาข่ายที่ใช้ในโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและหินภูเขา มีทั้งแบบเคลือบสังกะสีและหุ้มพีวีซี ลักษณะการใช้งานเช่น
• ใช้ในโครงการสร้างถนน
• ใช้ในโครงการสร้างป้องกันการกัดเซาะจากน้ำท่วม
• ใช้ในโครงการสร้างป้องกันแผ่นดินทรุด
• ใช้ในโครงการสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น

รายละเอียด  กล่องลวดตาข่าย

กล่องแกเบียนเคลือบสังกะสี
กล่องแกเบียนประกอบด้วยกล่องย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ทำขึ้นจากลวดท่ถูกเผาให้อ่อนตัวตีเกลียวคุ่และเคลือบผิวด้วยสังกะสีแล้วถักเป็นรูปหกเหลี่ยม  คุณภาพของลวดและสังกะสีทีใช้เคลือบเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ  บริเวณขอบของแผ่นลวดเสริมด้วยลวดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลสงใหญ่กว่าที่ใช้ในการทำตาข่าย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงและสะดวกในการก่อสร้าง  กล่องแกเบียนจะถูกแบ่งเป็นช่องเซลลโดยมีแผ่นกระบังกั้นกลางทำใหโครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้นและประกอบติดตั้งง่าย
กล่องลวดตาข่ายป็นยรูปแบบพิเศษของกล่องแกเบียนที่ม่อัตรส่วนระหว่างพื้นที่ในแนวแปลนต่อความหนาค่อนข้างมาก  ประกอบขึ้นจากลวดหกเหลี่ยมตีเกลียวคู่คล้ายกับแกเบียนแต่มีขนาดเล็กกว่าคุณสมบัติของลวดเหมือนกันกับแกเบียน   แผ่นกระบังกั้นมีระยะห่างกัน  1  เมตร  แผ่นที่นำมาประกอบเป็นพื้นและผนังต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน  เมื่อประกอบแล้วเสร็จจะได้กล่องที่มีหลายช่องส่วนบนเปิด

 

กล่องแกเบียนเคลือบสังกะสีหุ้มด้วยพีวีซี

        ลักษณะจองผลิตภัณฑ์นี้คล้ายกับกล่องแกเบียนเคลือบสังกะสี  ลวกที่ใช้เมื่อเคลือบสังกะสีแล้ว  จะถูกนำไปผุ้มด้วยพีวีซีชนิดพพิเศษ (โพลีไวนิล คลอไรด์)  หนา  0.4   ถึง  0.6 มม.  ตลอดเส้นลวดเพื่อเป็นฉนวน  ทำให้สามารถป้องกันการกัดกร้อนได้อย่างมีประสิทธภาพ   กล่องแกเบียนประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้งานตามชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ที่มีมลภาวะสูง  เมื่อบรรจุหินใหญ่ลงภายในจะได้กล่องแกเบียนขนาดใหญ่ที่มีความยืดหยุ่น  น้ำซึมผ่านได้ดี  เหมาะสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ


      ลวดตาข่ายที่ใช้ทำแผ่นฐาน  กระบังกั้นและแผ่นฝาที่ทำจากลวดชนิดเดียวกัน  บริเวณขอบขอบแผ่นตาข่ายจะเสริมจากความแข็งแรงด้วยลวดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าที่ใช้ถักเป็นตาข่าย  ทำให้แผ่นมีความแข็งแรงและไม่บิดบี้ยวได้ง่าย

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading