แผ่นใยสังเคราะห์

GEOTEXTILE (แผ่นใยสังเคราะห์)

Geotextile จัดเป็นสิ่งทอสังเคราะห์( Nonwoven textile) มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้้าหนักเบา ท้าให้เป็นผืนโดยการน้าเส้นใยมาผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านการท้าให้เป็เส้นด้ายก่อน เส้นใยสามารถยึดติดกันและท้าให้แข็งแรงด้วกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางเคมี และ/หรือกระบวนการทางความร้อน เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเตอร์ พอลิโพรพิลีน เป็นต้น
Geotextile เป็นสิ่งทอที่ผลิตขึ้นในงานของวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิของดินและปริมาณน้้า เช่น


– การท้าอ่างเก็บน้้าดี / น้้าเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม
– บ่อขยะ
– เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน
– งานพนังกันดิน
– งานถนน
– งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ
– ระบายน้้าใต้ดิน เป็นต้น

Geotextile เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน
Geotextile งานเสริมพนังกันดิน

 

Geotextile งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ
Geotextile งานระบายน้้าใต้ดิน

Geotextile งานถนน

 – Geotextile ส้าหรับงานบ่อเก็บน้้าดี / น้้าเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม

 – Geotextile ส้าหรับงานบ่อขยะ

 

 

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading