โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม ปูและคลุมบ่อ โครงการ BIOGAS กลุ่มบริษัทไทยศรีทอง พื้นที่ 2 หมื่นกว่า ตรม.

เทศบาลงานบ่อขยะ

เทศบาลงานบ่อขยะ บ่อขยะเทศบาลตำบลหันคา บ่อขยะเทศบาลนครไทย บ่อขยะเทศบาลนครยะลา

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน โครงการปูบ่อน้ำด้วยแผ่น HDPE ของ กรมชลประทานฯ จ.ประจวบคิรีขันธ์

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading