ท่อระบายน้ำใต้ดิน

NEO-DRAIN (ท่อนีโอเดรน)

เป็นท่อส้าหรับ ระบาย น้าใต้ดินที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน ความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อกรด และด่างหรือสารเคมีต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรูส่วนที่รับน้าได้มากเป็นพิเศษ ทาให้ช่วยระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการอุดตันง่าย
ประโยชน์การใช้งาน
•ใช้ในการระบายน้าบนผิวดิน
•ใช้ป้องกันการอ่อนตัวของดิน
•ใช้ในการระบายน้าใต้ดิน

คุณลักษณะส้าคัญ ( SPECIAL FEATURES)

1. ระบายน้้าได้รวดเร็ว ( Fast Drainage)ท่อนีโอเดรนมีพื้นที่ ที่มีรูรับน้าได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และส่วนทึบ 3 % จึงสามารถระบายน้าได้มากและรวดเร็ว

2. โครงสร้างท่อแข็งแรง ( Robust Structure )ท่อ นีโอเดรน สามารถรับแรงกอจากภายนอกได้สูง ( External High Loading Resistance ) เพราะออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นเกลียวพันรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นตัวเสริมความแข็งแรง จึงสามารถรับน้าหนักหรือแรงกดจากภายนอก ( External Load ) ได้มากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตรโดยที่ท่อจะเปลี่ยนรูปไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์

3. น้้าหนักเบา ( Light Weight )ท่อนีโอเดรน มีน้าหนักเบาเมื่อเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงสามารถขนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว

4. อายุการใช้งานยาวนาน ( Long Service Life )ท่อนีโอเดรน สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในดินเช่น กรด –ด่าง ได้ดีและทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง 60 ?C

5.ติดตั้งง่าย ( Easy Installation )ท่อนีโดเดรน สามารถติดตั้งด้วยวิธีการสวมอัดหรือหมุนเกลียวท่อกับข้อต่อเข้าด้วยกัน จึงสะดวกในการติดตั้ง อีกทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading