กล่องลวดตาข่าย GABION & MATTRESSES

กล่องลวดตาข่าย GABION & MATTRESSES

กล่องลวดตาข่าย GABION & MATTRESSES
กล่องลวดตาข่าย GABION & MATTRESSES

กล่องเกเบี้ยน สร้างขึ้นจาก แผ่นตาข่ายถักเป็นรูป หกเหลี่ยม ซึ่งตีเกลียวคู่ด้วย ลวดเหล็ก เคลือบด้วยสังกะสี เป็นไปตาม มาตรฐานสากล หรือ ลวดเหล็กชุบสังกะสี่ และ หุ้มพีวีซีหนา 0.4 – 0.6 มม. อีกชั้นหนึ่ง ขอบทุกด้านของกล่อง เ์สริมความ แข็งแรงด้วยลวดโครงกลองที่มีขนาดใหญ่กว่าลวดตาข่าย ทุกๆ ระยะ 1 เมตรตามความยาวของกล่อง จะมีแผ่นกระบังกัน เพื่อ ความแข็งแรงของกล่อง แผ่นตาข่ายแต่ละชิ้น ประกอบขึ้นเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กล่องแมทเทรส ประกอบขึ้นจากแผ่นตาข่ายเป็นรูปหกเหลี่ยม มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ กล่องเกเบีั้ยน แต่ มีขนาดช่องตาข่าย เละลวดที่ใช้เล็กกว่า

กล่องลวดตาข่าย GABION & MATTRESSES

ก่องสำเร็จรูป จะถูกพับเป็นแผ่น และ จัดส่งไปหน่วยงาน ก่อสร้างเป็นมัด เพื่อสะดวกต่อการขนย้ายและจัดส่ง หลังจาก คลี่กล่องออก และ ประกอบเป็นรูปกล่องด้วยลวดผูก ที่จัดส่งไปให้เป็นขด วางกล่องให้ไดัระดับ และ จัดเรียงในตำแหน่งทีเหมาะสม ผูกยึดกล่องเข้าดัวยกันให้ได้แนว จากนั้น จึุงบรรจุหินใหญ่ ลงภายในกล่อง พร้อมปิดฝากล่องให้แน่น การจัดวางกล่องเป็้นชั้นๆหรือเป็นผืนระนาบตามโครงสร้างที่ออกแบบให้เพื่อใช้ในงานป้องกัน การกัดเซาะต่าง ๆ เช่น งานป้องกันดินพังทลาย งานกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำ หรือ กันคลื่นทะเล เป็นต้น

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading